Pliki

Parametry transformacji z układu PUWG 1965 do układu 2000 z uwzględnieniem korekt Hausbrandta zapisane w formacie TRS systemu GEO-MAP - Pobierz

Parametry transformacji z układu 2000 do układu PUWG 1965 z uwzględnieniem korekt Hausbrandta zapisane w formacie TRS systemu GEO-MAP - Pobierz

Copyright (C) 2008 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 28 kwietnia 2009